Accés a la informació

#TibiTransparent

Alcaldia

Legislatura 2019-2023

1 - Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/as de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seues adreces electròniques.

L’Ajuntament de Tibi, mitjançant aquest portal de transparència vol possar al servei de tots i totes, tota informació municipal que siga d’utilitat per a que tinguem accés a tota l’activitat pública del nostre municipi i possar a l’abast de tots els recursos dels quals disposem.


José Luis Candela Galiano
Alcalde de Tibi

Regidoria delegada

Llicenciat en Psicologia. Psicòleg general sanitari i psicòleg esportiu. Tècnic especialista en coaching esportiu.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació