Accés a la informació

#TibiTransparent

Delegacions

Àrea Municipal

L'Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, s'organitza en diferents àrees de treball per a dur a terme, d'una forma eficaç, la gestió de l'activitat municipal....

Delegacions Genèriques

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació