Accés a la informació

#TibiTransparent

Dimecres, 11 juliol 2018

Pla General d'Ordenació Urbana

60 - El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plans que ho detallen.

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

El Pla General d'Ordenació Urbana (P.G.O.O.) és un instrument de planejament general definit en la normativa urbanística d'Espanya com un instrument bàsic d'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis, a través del qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl, i es...

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació